Powrót

SOPRAVAP STICK ALU TS

SOPRAVAP STICK ALU TS jest papą paroizolacyjną samoprzylepną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi włóknina szklana oraz folia aluminiowa. Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem drobnoziarnistym, a spodnia strona samoprzylepna zabezpieczona jest usuwalną folią zabezpieczającą.

SOPRAVAP STICK ALU TS jest samoprzylepną papą paroizolacyjną w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, samoprzylepnych i / lub klejonych, na podłożu mineralnym, betonowym i z blachy trapezowej, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.

Nazwa SOPRAVAP STICK ALU TS
Osnowa włóknina szklana oraz folia aluminiowa
Masa asfaltowa bitum modyfikowany elastomerem SBS
Grubość 3,0 mm (± 5%)
Strona wierzchnia piasek
Strona spodnia usuwalna folia zabezpieczająca
Zakład podłużny ≥ 80 mm (30 mm zakład samoprzylepny, 50 mm zakład zgrzewalny)
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż ≥ 750 N/50 mm
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek ≥ 500 N/50 mm
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż ≥ 2,5 %
Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek ≥ 2,5 %
Giętkość w niskiej temperaturze (MDV) ≤ -15 ºC
Giętkość w niskiej temperaturze (MLV) ≤ -15 ºC

Wymiary rolki* 10,0 x 1,08 m
Waga rolki ok. 39 kg
Pakowanie na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folią
* Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%.
Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu.
W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 10ºC, minimum 12 godzin przed montażem.
Powrót