Powrót

SADZONKI TUNDRA

Sadzonki TUNDRA, to sadzonki rochodnika (Sedum) w multiplatach (paletkach rozsadowych). Jedna sadzonka powinna mieć minimum 2-3 pędy.

Ekstensywny system zazieleniania w formie sadzonek z rozchodnikami (Sedum) w zasadzie zaopatruje i utrzymuje się sam. Naturalne procesy środowiska w odpowiednim podłożu (substracie) dostarczają pożywki dla wegetacji roślin.

Sadzonki stosuje się na dachach zielonych jako forma zazielenienia. Rośliny sadzimy w odpowiednio przygotowanym podłożu glebowym – substracie. Zaleca się sadzić sadzonki TUNDRA w substracie SOPRAFLOR firmy SOPREMA.

W początkowym okresie po posadzeniu roślin warto jest kilkakrotnie przeprowadzić wymienione poniżej zabiegi:
• nawadnianie
• nawożenie
• odchwaszczanie
Doprowadzi to do szybszego zadarnienia powierzchni dachu przez Sedum.

Dokumenty do pobrania

BUSINESS DEVELOPMENT

Doradztwo techniczne dla architekta, detale montażowe, dobór systemów, prezentacje dla architektów

kom. +48 693 224 500
kparzuchowska@soprema.pl

Powrót