Powrót

DACH ZIELONY INTENSYWNY LANDE, DWUWARSTWOWY, ODWRÓCONY, ZGRZEWANY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ XPS

Dach zielony intensywny LANDE o odwróconym układzie warstw, izolacja wodochronna bitumiczna, dwuwarstwowa, termozgrzewalna, na podłożu betonowym z termoizolacją XPS. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE 15, RE 30.

Dach zielony intensywny LANDE - lekki ogród. Dzięki temu rozwiązaniu dla dachów zielonych można zagospodarować np. patio na osiedlu mieszkaniowym. Idealny system dachu zielonego SOPRANATURE® do stworzenia przestrzeni dla rekreacji i odpoczynku na świeżym powietrzu. Klasyfikacja odporności ogniowej (tzw. NRO) dachu zielonego intensywnego LANDE - Broof (t1).

System dachu zielonego intensywnego LANDE jest powierzchnią biologicznie czynną zapewniającą wegetację roślin i retencję wód opadowych zgodnie z definicją pojęcia "terenu biologicznie czynnego" zawartego w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

 • Dach zielony intensywny LANDE jest częścią systemów dachów zielonych SOPRANATURE®
 • Główną zaletą dachu zielonego intensywnego LANDE jest możliwość niezwykle ciekawego zagospodarowania przestrzeni dachu zielonego, poprzez tworzenie kompozycji o charakterze krajobrazowym
 • System dachu zielonego SOPREMA charakteryzujący się największą retencją wody
 • Umożliwia stworzenie dachu zielonego jako popularnego, eksponowanego ogrodu na dachu
 • Stosowany jako tzw. „dach odwrócony” - redukcja liczby warstw izolacji

 • Roślinność systemu dachu zielonego intensywnego LANDE obejmuje krzewy i małe drzewka, dodatkowo ten rodzaj dachu zielonego wykorzystuje roślinność typu trawnik, która jest charakterystyczna dla innych systemów dachów zielonych SOPREMA, takich jak np: dach zielony intensywny GREEN
 • Dobre rozwiązanie dla stropów nad garażem dla budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej

Pielęgnacja dachu zielonego intensywnego LANDE obejmuje cięcie i nawadnianie oraz ewentualne zabezpieczenie dachu zielonego na czas zimy.

Wykonaniem dachu zielonego intensywnego LANDE powinna zająć się profesjonalna firma z branży ogrodniczej, a późniejszą eksploatacją dachu zielonego – ogrodnik, ponieważ wymagania roślin dachu zielonego intensywnego LANDE są bardzo wysokie.

Stanowiska nasłonecznione lub lekko zacienione
Waga systemu w stanie maksymalnego nasiąknięcia wodą 350 kg/m2
Waga minimalna systemu w stanie suchym 250 kg/m2
Grubość warstwy substratu od 30 cm
Wysokość roślinności do ok. 3 m
Nachylenie dachu 0-5º
Maksymalna retencja wody ok. 140/m2

Układ warstw:

 1. Strop żelbetowy ze spadkiem
 2. Preparat gruntujący SOPRADERE
 3. Papa podkładowa SOPRALENE FLAM 180
 4. Papa antykorzenna SOPRALENE FLAM JARDIN S5
 5. Termoizolacja XPS
 6. Warstwa dyfuzyjna SOPRAFILTRE DF
 7. Listwa separacyjna SOPRABOARD 25
 8. Mata drenażowa SOPRADRAIN 40
 9. Włóknina filtracyjna SOPRAFILTRE
 10. Substrat dachowy SOPRAFLOR I
 11. Dach zielony intensywny LANDE
 12. Klej poliuretanowy EFIFOAM
 13. Termoizolacja SOPRADACH EPS 100
 14. Papa podkładowa samoprzylepna SOPRASTICK
Powrót