Powrót

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, DWUWARSTWOWY, SAMOPRZYLEPNY, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ PIR

Dach zielony ekstensywny TUNDRA LIGHT o tradycyjnym układzie warstw, izolacja wodochronna, syntetyczna, jednowarstwowa, na podłożu z blachy trapezowej z termoizolacją PIR. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE15, RE30.

Bardzo lekki, ekonomiczny dach zielony ekstensywny z rolki. Wyjątkowo łatwy w wykonaniu zielony dach. Doskonałe rozwiązanie dla dachu zielonego na duże powierzchnie i jako najprostsza forma powierzchni biologicznie czynnej na dachu. Klasyfikacja odporności ogniowej (tzw. NRO) dachu zielonego TUNDRA LIGHT - Broof (t1).

System dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA LIGHT jest powierzchnią biologicznie czynną zapewniającą wegetację roślin i retencję wód opadowych zgodnie z definicją pojęcia "terenu biologicznie czynnego" zawartego w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

 • Dach zielony ekstensywny TUNDRA LIGHT jest częścią systemów dachów zielonych SOPRANATURE®
 • Ogromną zaletą dachu zielonego TUNDRA LIGHT jest szybkość i prostota wykonania
 • System dachów zielonych TUNDRA LIGHT świetnie nadaje się do stosowania na dużych powierzchniach obiektów magazynowych, hal lub centrów handlowych
 • Idealnie pasuje do lekkich konstrukcji, np. z blachy trapezowej, ze względu na bardzo niską wagę – tylko 40 kg/m² przy maksymalnym nasiąknięciu wodą.
 • Może być stosowany jako system izolacji mocowanej mechanicznej, co zwiększa możliwość instalacji o prawie każdej porze roku DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, SYNTETYCZNY, JEDNOWARSTWOWY, MOCOWANY MECHANICZNIE, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ PIR
 • Najlżejszy system dachu zielonego - nie wymaga stosowania substrat
 • Gotowa, w pełni rozwinięta roślinność
 • Bardzo wydajna izolacja termiczna - płyta PIR EFYOS BLUE A (λ 0,022)

Zastosowanie zielonego dachu ekstensywnego TUNDRA LIGHT sprawdza się na powierzchniach o lekkiej konstrukcji ze względu na swoją niską wagę. Dobre rozwiązanie na duże powierzchnie halowe. Idealne rozwiązanie na baseny, aquaparki i hale widowiskowe ze względu na lekką budowę i brak mocowania mechanicznego izolacji.

W momencie rozłożenia zielonego dachu ekstensywnego TUNDRA LIGHT, ma on zaledwie około 3 cm i jest narażony bardziej niż pozostałe systemy dachów zielonych ekstensywnych SOPRANATURE® na wysuszanie i przemarzanie. Dlatego pielęgnacja dachu zielonego TUNDRA LIGHT w celu utrzymania go w dobrym stanie, wymaga, aby podlewać dach zielony, usuwać z niego chwasty i okresowo nawozić, aby dostarczyć niezbędnych składników odżywczych dla roślin dachu zielonego.

Ze względu na konstrukcję dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA LIGHT, nie wymaga on w trakcie montażu dachu zielonego stosowania dodatkowej warstwy substratu, a jedynie dwóch warstw specjalnej geowłókniny o wysokiej gramaturze 1000, przeznaczonej dla dachów zielonych SOPREMA. Warstwa ta pełni funkcję drenażową i kumulacyjną w dachach zielonych. W efekcie praktycznie cały dach zielony można rozwinąć z rolki.

Stanowiska nasłonecznione lub lekko zacienione
Waga systemu w stanie maksymalnego nasiąknięcia wodą 40 kg/m2
Waga minimalna systemu w stanie suchym 17 kg/m2
Grubość warstwy substratu 0 cm
Wysokość roślinności 10-15 cm
Nachylenie dachu 0-5º
Maksymalna retencja wody ok. 23 l/m2

Układ warstw:

 1. Blacha trapezowa
 2. Preparat gruntujący ELASTOCOL 600
 3. Papa paroizolacyjna SOPREMA VAPRO VAP
 4. Klej poliuretanowy EFIFOAM
 5. Termoizolacja PIR EFYOS BLUE A
 6. Papa podkładowa samoprzylepna SOPRASTICK
 7. Papa antykorzenna SOPRALENE FLAM JARDIN
 8. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 9. Listwa separacyjna SOPRABOARD ECO 5
 10. Mata drenażowa SOPRADRAIN 8
 11. Mata chłonno-ochronna 2 x GEOTEXTILE 1000
 12. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA
 13. Papa podkładowa mocowana mechanicznie SOPRAFIX HP
Powrót