Powrót

EP 5 PERFORMA PL

EP 5 PERFORMA PL jest papą nawierzchniową termozgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi włóknina poliestrowa nietkana. Wierzchnia strona pokryta jest posypką z łupka mineralnego, a spodnia strona folią termotopliwą.

EP 5 PERFORMA PL jest papą nawierzchniową w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach wodochronnych na betonowych, żelbetowych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych i na innych niż płyty pomostów obiektów mostowych powierzchniach betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów np. parkingi, garaże.

Wymiary rolki 8,0 x 1,0 m oraz 120,0 x 1,0 m
Waga rolki ok. 48 kg oraz 625 kg
Powrót