Powrót

JEDNOWARSTWOWY, BITUMICZNY SYSTEM HYDROIZOLACJI MOSTU Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

Jednowarstwowy, grzany do podłoża system hydroizolacji bitumicznej na drogowych obiektach inżynierskich.

Jednowarstwowy, wysokiej klasy system hydroizolacji bitumicznej mostów, grzany do podłoża.

 • System jednowarstwowy
 • Bardzo wysoka odporność mechaniczna
 • Bardzo trwałe i stabilne podłoże dla hydroizolacji z wylewki betonowej
 • Bardzo duża swoboda kształtowania spadków

System stosowany na drogowych obiektach inżynierskich zgodny z Krajową Oceną Techniczną.

 1. Beton konstrukcji mostowej
 2. Preparat gruntujący ELASTOCOL 500
 3. Papa mostowa EP 5 PERFORMA PL
 4. Papa mostowa EP 5 PERFORMA PL
 5. Asfalt twardolany
 6. Betonowa płyta chodnikowa
 7. Krawężnik betonowy
Powrót