Powrót

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRADACH EPS 60

SOPRADACH EPS 60 jest płytą termoizolacyjną z polistyrenu ekspandowanego (spienianego) formowanego w bloki, a następnie ciętego.

Płyty SOPRADACH EPS 60 stosuje się jako izolację termiczną w budownictwie przy małych obciążeniach. Jako izolacja termiczna dachów płaskich i spadzistych, użytkowych i nieużytkowych, balkonów, tarasów w budynkach nowych i remontowanych. Jako izolacja posadzek i podłóg.

Płyty SOPRADACH EPS 60 produkowane są w wymiarach 1000 x 500 mm, krawędzie są proste lub frezowane na zakładkę - głębokość frezu = 15 mm. Grubości płyt wynoszą od 10 mm skokowo co 10 mm.

Płyty SOPRADACH EPS 60 układa się na podłożu, ściśle pasując krawędzie boczne. Płyty można układać luźno, kleić montażowo klejami nieszkodzącymi polistyrenowi lub mocować mechanicznie.

Nazwa: SOPRADACH EPS 60
Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,040 W/mK
Reakcja na ogień E
Wytrzymałość na ściskanie CS(10)60
Stabilność wymiarowa Bardzo dobra
Powrót