Powrót

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRADACH EPS 80

SOPRADACH EPS 80 jest płytą termoizolacyjną z polistyrenu ekspandowanego (spienianego) formowanego w bloki, a następnie ciętego.

Płyty SOPRADACH EPS 80 stosuje się jako izolację termiczną w budownictwie przy normalnych obciążeniach. Jako izolacja termiczna dachów płaskich i spadzistych, użytkowych i nieużytkowych, balkonów, tarasów w budynkach nowych i remontowanych. Jako izolacja posadzek i podłóg.

Płyty SOPRADACH EPS 80 produkowane są w wymiarach 1000 x 500 mm, krawędzie są proste lub frezowane na zakładkę - głębokość frezu = 15 mm. Grubości płyt wynoszą od 10 mm skokowo co 10 mm.

Płyty SOPRADACH EPS 80 układa się na podłożu ściśle pasując krawędzie boczne. Płyty można układać luźno, kleić montażowo klejami nieszkodzącymi polistyrenowi lub mocować mechanicznie.

Nazwa: SOPRADACH EPS 80
Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,038 W/mK
Reakcja na ogień E
Wytrzymałość na ściskanie CS(10)80
Stabilność wymiarowa Bardzo dobra
Powrót