Powrót

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRADACH EPS 200 RE15 RE30

SOPRADACH EPS 200 RE15 RE30 jest płytą termoizolacyjną z polistyrenu ekspandowanego (spienianego) formowanego w bloki, a następnie ciętego.

Płyty SOPRADACH EPS 200 RE15 RE30 stosuje się jako izolację termiczną w budownictwie o obciążeniu użytkowym do 60 kN/m2 (6,0 t/m²). Jako izolacja termiczna dachów płaskich, użytkowych i nieużytkowych, z wymaganą odpornością ogniową przekrycia dachu REI15 lub REI30.

Płyty SOPRADACH EPS 200 RE15 RE30 produkowane są w wymiarach 1000 x 1000, 2000, 2500, 3000 mm, krawędzie płyt są proste. Grubości płyt wynoszą od 100 do 300 mm, skokowo co 10 mm.

Płyty SOPRADACH EPS 200 RE15 RE30 układa się na podłożu ściśle pasując krawędzie boczne. Płyty można układać luźno, kleić montażowo klejami nieszkodzącymi polistyrenowi lub mocować mechanicznie.

Nazwa: SOPRADACH EPS 200 RE15 RE30
Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/mK
Reakcja na ogień E
Wytrzymałość na ściskanie CS(10)200
Stabilność wymiarowa Bardzo dobra
Powrót